Ohjeita tuotteiden vastaanottamiseen, tarkastamiseen ja palauttamiseen

Ohjeita tuotteiden vastaanottamiseen, tarkastamiseen, palauttamiseen

 

1. Tuotteen vastaanottaminen

Kun vastaanotat tuotteen, tarkasta välittömästi, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
Jos tuote on vahingoittunut, tee kuljetusyhtiön rahtikirjaan ilmoitus vahingoittumisesta. Kuljetusyhtiön vakuutus kattaa ainoastaan vahingot, joista on tehty tällainen ilmoitus. Jos kuittaat toimituksen rahtikirjaan ilman vahinkoilmoitusta, et voi enää hakea korvauksia ja vastaat itse kaikista ylimääräisistä kuluista. Mikäli mahdollista, ota valokuvia vahingosta, ne auttavat vahingon selvittämisessä ja nopeuttavat käsittelyä.


Tarkasta myös, että tuote on oikeaa tyyppiä. Tarkasta huolellisesti lohkon aukot ja eri anturien liitoskohdat. Toimitetuissa tuotteissa voi olla tilapäisosia (esim. jakopään koppa, öljyn imuputken suodatin, öljypohja ja/tai venttiilikansi). Tilapäisosat on usein merkitty tekstillä ”Dummy”. Jos tuotteissa on tällaisia tilapäisosia, korvaa osat – omalla kustannuksellasi – vanhan moottorin osilla. Kun vaihdat osia, puhdista ne huolellisesti ja tarkasta, että ne ovat kunnossa.

 

2. Aiemman vahingon selvittäminen

Jotta uusi tuote ei vahingoittuisi samalla tavalla kuin vanha osa, vahingon aiheuttaja täytyy selvittää ja korjata. Seuraavat seikat voivat auttaa vahingon selvittämisessä:


2.1 Ilmansyöttöjärjestelmä:
• Tarkasta ilmansyöttöjärjestelmän kunto. Jos järjestelmä vuotaa, järjestelmään voi päästä likaa tai pölyä, joka voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
• Tarkasta, onko imusarjassa vieraita esineitä ja/tai rikkoutuneita osia. Tyhjennä imusarja huolellisesti ja puhalla sitten ilmaa sen läpi.
• Tarkasta imusarjan liitostaso.

2.2 Jäähdytys:
• Jäähdytyksen täytyy toimia kunnolla, jotta tuotteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
• Tarkasta nesteen kierto järjestelmässä.
• Tarkasta tuulettimen, anturien ja termostaatin toiminta.
• Tarkasta visko- tai sähkötuulettimen toiminta.
• Tarkasta jäähdyttimen ja/tai paisuntasäiliön kansi.
• Tarkasta vesiletkujen ja letkunkiristinten kunto.
• Jos vesipumppua ei ole mukana, asenna uusi, autonvalmistajan hyväksymä tuote.
• Tarkasta kumitiivisteet ja ilmanohjausläpät ja varmista, että ilma kulkee järjestelmässä vapaasti. Myös tuulettimeen kertynyt lika voi aiheuttaa tärinää.

2.3 Polttoainejärjestelmä:
• Ylikuumeneminen ja/tai männänrenkaiden ja sylinterien liiallinen kuluminen voi johtua polttoaineseoksen vääränlaisesta koostumuksesta.
• Tarkasta polttoainesuodattimen kunto. Suodattimen kunto voi vaikuttaa polttoaineseoksen laatuun.
• Tarkasta syöttöpumpun kunto. Jos esimerkiksi kalvo vuotaa, moottoriöljy voi ohentua, mikä voi johtaa laakereiden vaurioitumiseen.
• Pyydä ammattilaista tarkastamaan ruiskutusosat. Oikeanlaiset säädöt ja ruiskutuksen ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin toimintaan.
• Vääränlaiset säädöt ja/tai väärä ruiskutuksen ajoitus voivat johtaa moottorin liialliseen kulumiseen ja heikentää moottorin suorituskykyä ja kestoa.
• Pyydä ammattilaista tarkastamaan suuttimet. Vuotava suutin voi sellaisenaan johtaa esimerkiksi mäntien vaurioitumiseen.


2.4 Sytytys:
• Sytytyksen laatu ja ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin käyttöikään ja siten myös suorituskykyyn.
• Tarkasta moottorin hallintajärjestelmän eri osat erityisen testauslaitteiston avulla.
• Jos käytät vanhoja sytytystulppia, tarkasta sytytyksen ajoitus.
• Tarkasta alipaine-ennakon letkut ja kalvo.


2.5 Öljypohjan ilmaus:
• Jos ilma ei pääse kiertämään öljypohjassa kunnolla, paine öljypohjassa kasvaa, mikä voi johtaa tiivisteiden ja eristeiden vuotamiseen.


2.6 Pakoputkisto:
• Tarkasta, että pakoputkistossa ei ole rikkoutuneita osia, jotka voisivat estää pakokaasujen kulkeutumisen.


3 Käynnistäminen
• Ennen kuin käynnistät moottorin, varmista, että kaikki osat on kiristetty paikoilleen, öljypohjassa on riittävästi öljyä, jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi jäähdytysnestettä ja hihna on riittävän kireällä.
• Jos kyseessä on bensiinimoottori, irrota ensin sytytystulpan johdot.
• Jos kyseessä on dieselmoottori, estä polttoaineen syöttö sylintereihin.
• Käynnistä moottori ja odota, että öljynpaine on kohonnut riittävän korkealle. Jos tämä ei toimi, ilmaa voitelujärjestelmä täyttämällä öljynsuodatin öljyllä ja ruiskuta koko öljykanava öljyruiskulla.
• Jos öljynpaine on riittävän suuri, voit kytkeä sytytystulpan johdon paikoilleen tai dieselmoottorin tapauksessa avata polttoaineen syötön sylintereihin.
• Käynnistä moottori ja anna sen käydä suurella pyörimisnopeudella.
• Tarkkaile koko ajan öljynpainetta ja moottorin lämpötilaa.
• Lisää ilmauksen yhteydessä riittävästi jäähdytysainetta.
• Tarkasta, että moottorista ei vuoda öljyä ja/tai vettä.
• Säädä sytytys ja kaasutin ohjeiden mukaisesti.
• Tarkasta, että koko jäähdytysjärjestelmä toimii kunnolla.
• Tarkasta, että termostaatti aukeaa. Tarkasta, että tuuletin on toiminnassa.


Käyttöönottoon liittyvät ohjeet
• Varmista, että moottorin lämpötila on sopiva ennen kuin kuormitat moottoria.
• Vältä äärimmäistä kuormitusta ensimmäisten 1 000 kilometrin aikana. Vaihda vaihdetta pienemmälle hyvissä ajoin, jotta moottori ei kuormitu liikaa pienellä kierrosluvulla.
• Lataa moottori vain 80 prosenttiin sen kapasiteetista.
• Vältä pitkään jatkuvaa tyhjäkäyntiä äläkä aja jatkuvasti samalla kierrosluvulla.
• Älä kuitenkaan ole liian varovainen. Jos ajat liian varovasti, männänrenkaat eivät pääse toimimaan kunnolla, mikä voi lisätä öljynkulutusta.
Vanhojen osien palauttaminen
• Tyhjennä palautettavasta vanhasta osasta kaikki nesteet.
• Puhdista palautettavasta vanhasta osasta kaikki öljy ja polttoainejäämät.
• Sulje kaikki aukot punaisilla tulpilla, jotka olet irrottanut toimitetusta tuotteesta.
• Tarkasta, että vanha osa on ehjä. Jos osia puuttuu, osien hinta vähennetään hyvitettävästä pantista.
• Pakkaa vanha osa pakkaukseen tai kehikkoon huolellisesti.
• Varmista, että moottoreille tarkoitettuun kehikkoon jää alapuolelle riittävästi tilaa pumppukärryille.
• Ilmoita kun moottori on valmis noudettavaksi, niin tilaamme sille kuljetuksen.


Jälkitarkastus
• Moottori pitää tarkastaa, kun sillä on ajettu 1 000 kilometriä.
• Tarkasta, että kiinnittimet eivät ole löystyneet tai irronneet tärinän takia.
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä.
• Tarkasta öljyn ja jäähdytysnesteen mahdolliset vuodot.
• Vaihda öljyt ja öljynsuodatin, kun moottori on ollut käytössä 1 000 kilometrin ajan.


Tuotteiden palautusosoite (Esim runkomoottorit):
Meretek Oy
Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere

Toivomme, että näillä ohjeilla asentaminen ja käyttöönotto sujuvat ongelmitta.


Ystävällisin terveisin,
Meretek Oy
Hyllilänkatu 15, 33730 Tampere
+358 40 922 6901
myynti@meretek.fi