Takuuehdot

Takuukoodit

Takuu: 1
Takuuaika 12 kuukautta tai 10000 km, joka saavutetaan ensimmäisen kerran.
Osa korvataan vastaavalla osalla tai hyvitetään asiakkaalle.
Asennus ja irrotus korvataan tuotemerkin valmistajan nykyisen ohjeaikojen työveloituksen mukaan.
 
Takuu: 2
Takuuaika 6 kuukautta tai 10000 km, joka saavutetaan ensimmäisen kerran.
Osa korvataan vastaavalla osalla tai hyvitetään asiakkaalle.
Asennusta ja irrotusta ei korvata.
 
Takuu: 3
Toimintatakuu. Osa korvataan vastaavalla osalla tai hyvitetään asiakkaalle.
Asennusta ja irrotusta ei korvata. Palautusoikeus 30 päivän kuluessa, osa hyvitetään.
Asiakas maksaa toimituskulut.
 
Varaosatakuu
Meretek Oy myöntää myymilleen tuotteille minimissään toimivuustakuun, ellei muuta ole ilmoitettu.  Jos tuotteelle tarjotaan edellä mainittua laajempi takuu, tästä on maininta tuotteen myyntitiedoissa. Takuun myöntämiseksi ja sen säilymiseksi tulee ostajan noudattaa myyjän antamia takuuehtoja ja valmistajan ohjeita.

Meretek Oy ei koskaan vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, liikevaihdon vähenemisestä, käyttöhyödyn menetyksistä tai muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

 

Käytettyjenosien takuuehdot

Moottorit
Takuu kattaa moottorin ilman apulaitteita. Takuu ei koske runkomoottorin ulkopuolisia osia esim.
turboahdinta, polttoainepumppua, suuttimia, imu- tai pakosarjaa, vesipumppua, termostaattia, EGR-
venttiiliä tai muita pakokaasuun liittyviä laitteita, moottorin mukana mahdollisesti seuraavia tunnistimia tai
antureita.

Moottori tulee asentaa sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävä osaaminen ja tarvittavat erikoistyökalut
asennuksen ja tarvittavien sopeutusten suorittamiseen.

Moottori tulee aina huoltaa ennen käynnistämistä. Huollolla tarkoitetaan moottoriöljyn, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen,
sytytystulppien sekä jakohihnan/jakoketjun tarkistus tai uusinta (jos käytössä) sekä muita toimenpiteitä moottorivalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Ostaja on velvollinen selvittämään edellä mainitut toimenpiteet.

Joidenkin moottoreiden osalta Meretek Oy voi asettaa takuulle erityisehtoja tai rajata joitakin
komponentteja takuun ulkopuolelle, näistä mainitaan myynti-ilmoituksessa.


Automaattivaihteistot
Automaattivaihteiston takuu kattaa automaattivaihteiston, momentinmuuntimen sekä
mekatroniikkayksikön. Takuu ei kata vaihteiston ulkopuolista ohjainlaitetta, tiivisteitä, johtosarjoja,
öljynjäähdyttimiä, tai niiden putkia. Takuu ei myöskään kata kaksoiskytkin- ja robottivaihteistojen kytkintä
tai vauhtipyörää.

Takuun säilyminen edellyttää vaihteiston asentamista sellaisen tahon toimesta jolla on riittävä osaaminen
ja tarvittavat erikoistyökalut asennuksen ja tarvittavien sopeutusten suorittamiseen. Vaihteisto tulee aina
huoltaa ennen käyttöönottoa ja reklamaatiotapauksessa tulee asiakkaan tarvittaessa tämä todentaa.
Huollolla tarkoitetaan vaihteistoöljyn ja -suodattimen (jos asennettu) uusintaa vaihteiston valmistajan
ohjeiden mukaisesti sekä muita mahdollisia vaihteiston valmistajan suosittelemia toimenpiteitä. Ostaja on
velvollinen selvittämään edellä mainitut toimenpiteet.
 

Manuaalivaihteistot ja vetopyörästöt
Takuu kattaa laakeroinnin ja voimansiirron rattaat. Takuu ei koske synkronointirenkaita, vaihteensiirron
osia tai tiivisteitä. Takuu ei myöskään koske mahdollista vaihteiston öljynjäähdytintä tai sen putkia.
Vaihteisto tulee huoltaa ennen käyttöönottoa ja reklamaatiotapauksessa tulee asiakkaan tarvittaessa tämä
todentaa. Huollolla tarkoitetaan vaihteistoöljyn uusintaa valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä muita
mahdollisia vaihteiston valmistajan suosittelemia toimenpiteitä. Ostaja on velvollinen selvittämään edellä
mainitut toimenpiteet.